آی دی فرود (عملکرد ضد ترس)

دسته بندی محصول:  سایر محصولات ایمنی

توقف تولید و فروش

آی دی فرود دارای دستگیره چند کاره ایست که میزان فرود را در شرایط مختلف کاری کنترل میکند. عملکرد ضد ترس این ابزار زمانی فعال می شود که کاربر فشار زیاد وناگهانی به دستگیره وارد کند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
135,000 - 155,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5 قطعه
35,000 - 40,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
95,000 - 140,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,100,000 - 1,250,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
105,000 - 135,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  15 قطعه
75,000 - 90,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
380,000 - 400,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 قطعه
135,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
48,000 - 58,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
132,000 - 140,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 قطعه
1,100,000 - 1,300,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 400,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 قطعه
650,000 - 850,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  25 قطعه
45,000 - 75,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5 قطعه
40,000 - 55,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  18 قطعه
125,000 - 170,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000 - 30,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...