آی دی فرود (عملکرد ضد ترس)

دسته بندی محصول:  سایر محصولات ایمنی

توقف تولید و فروش

آی دی فرود دارای دستگیره چند کاره ایست که میزان فرود را در شرایط مختلف کاری کنترل میکند. عملکرد ضد ترس این ابزار زمانی فعال می شود که کاربر فشار زیاد وناگهانی به دستگیره وارد کند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 قطعه
40,000 - 55,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
650,000 - 850,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
40,000 - 50,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 قطعه
105,000 - 120,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  20 قطعه
100,000 - 120,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  25 قطعه
45,000 - 75,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000 - 180,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  18 قطعه
180,000 - 210,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,100,000 - 1,300,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
200,000 - 250,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
31,200,000 - 32,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  5 قطعه
45,000 - 60,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000 - 115,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  2 قطعه
280,000 - 350,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
135,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  6 قطعه
70,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
135,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  50 قطعه
50,000 - 65,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
85,000 - 95,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...