آگار A1296 سیگما

Agar A1296 Sigma

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   329,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
آگار A1296 سیگما Agar A1296 Sigmaآگار عصارهٔ خشک جلبک‌های قرمز از نوع MELIDIUM است که از نظر شیمیایی استر سولفوریک گالاکتان می‌باشد. به‌شکل قطعات باریک نازک شفاف، یا گرد سفید خاکستری رنگ میباشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  50 بسته
980,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
1,790,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 بسته
400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50 بسته
1,100,000 - 1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
650,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1000 بسته
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  100 بسته
550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
800,000 - 980,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  5 بسته
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
310,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
360,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...