آگارز الکتروفورز گرید AG00300025

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / گرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
agarose LOW EEOبا کد AG00300025از کمپانی شارلو اسپانیا با کیفیت عالی cas:9012-36-6 BioReagent, for molecular biology, low EEO


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
152,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
132,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
264,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 گرم
129,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
111,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
125,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
160,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
129,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
109,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
103,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
137,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50 گرم
250,000 - 500,000 تومان
کیان شیمی مهر
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
150,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  50 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  25 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  250 گرم
44 تومان


در حال ارسال اطلاعات...