آکریلو نیتریل بوتادین استایرن ABS

دسته بندی محصول:  ABS ای بی اس

توقف تولید و فروش

آکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS تولید پتروشیمی های تبریز و گلپایگان است و در زمینه تولید عایق برودتی ، بدنه یخچال ، صنایع آبکاری قطعات سخت ....کاربرد دارد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
40,000 - 60,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
20,000 - 50,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
16,000 - 27,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
پیشگام فناوران آرکا
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
30,000 - 650,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...