آون (فور) یونیورسال ممرت آلمان oven - memmert

دسته بندی محصول:  تجهیزات خشک کن آزمایشگاه

توقف تولید و فروش

آون برای استریلیزاسیون به روش خشک

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
4,200,000 تومان
رویان ایران
حداقل سفارش  1
41,000,000 - 562,900,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
42,200,000 - 289,800,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
176,300,000 - 261,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
60,000,000 تومان
طیف آزما طب
حداقل سفارش  1
41,000,000 - 562,900,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
42,200,000 - 289,800,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
42,200,000 - 289,800,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
60,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
42,200,000 - 289,800,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
60,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
42,200,000 - 289,800,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
41,000,000 - 562,900,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
268,000,000 - 425,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...