آهن( II) سولفات هپتا هیدرات مرک کد 103965

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

آهن( II) سولفات هپتا هیدرات مرک کد 103965 Chemical Formulaک FeSO₄ * 7H₂O Molar Mass:278.02 g/mol CAS 7782-63-0


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
109,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
9,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
155,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
183,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
107,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
189,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
153,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 عدد
102,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
188,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
187,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
159,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
122,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
1,520,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 عدد
123,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
211,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
44 تومان
نمایش طلوع


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  500 عدد
980,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
590,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
450,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...