آنژیوکت هندی یونیکات (unicut)

دسته بندی محصول:  مواد مصرفی پزشکی

توقف تولید و فروش

آنژیوکت هندی یونیکات (unicut) با سوزن ژاپن لوله کوچکی برای تزریق در حفره بدن ، مجرا یا رگ است و تحت لیسانس آلمان می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتن
400,000 - 450,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1000 کارتن
1,600 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  100 کارتن
3,000 - 4,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 کارتن
24,000 - 26,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  250 کارتن
3,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 کارتن
145,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کارتن
3,000,000 - 5,000,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 کارتن
27,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 کارتن
14,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 کارتن
2,000,000 - 4,000,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  300 کارتن
200 - 1,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 کارتن
38,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 کارتن
400,000 - 450,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 کارتن
50,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 کارتن
32,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 کارتن
50,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  500 کارتن
1,000 - 2,500 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  50 کارتن
10,000 - 13,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 کارتن
600,000 - 650,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 کارتن
35,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...