آنزیم dcna کمپانی jenet bio

MMLV

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

آنزیم 50 JENT BIO MMLV reverse transcriptase 50 T محصول کمپانی جنت بایو کره


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
20,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 170,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
500,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
40,000,000 - 100,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
450,000 - 4,500,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
70,000,000 - 150,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
450,000,000 - 460,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
200,000 - 600,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
200,000,000 - 500,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
70,000,000 - 150,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
80,000,000 - 140,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
65,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 4,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...