آنزیم ریورس ترنس کریپتاز اینترون 27032

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
cDNA synthesis ,Sequencing single and double stranded DNA ,Sequencing single and double stranded RNA ,Random priming reaction 27032 50 میکرولیتر 200یونیت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
145,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
106,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
133,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
3,200,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
126,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
142,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
101,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
168,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
127,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
198,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
112,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
178,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
112,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  2 بسته
8,000 - 15,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
118,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
131,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
163,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
9,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  50 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  250 بسته
44 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...