آنزیم ریورس ترنس کریپتاز اینترون 27032

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
cDNA synthesis ,Sequencing single and double stranded DNA ,Sequencing single and double stranded RNA ,Random priming reaction 27032 50 میکرولیتر 200یونیت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
190,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 بسته
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 بسته
480,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 بسته
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
195,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
113,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
187,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 بسته
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
600,000 - 800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
193,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
216,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
167,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000 تومان
بین المللی پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  25 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
3 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  25 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...