آنتی بتا 2 گلیکوپروتئین _1/آی جی جی/آی جی ام

Anti B2 Glycoproteine -1 IgG &IgM

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

سقط مکرر از شایع ترین اختلالات تولیدمثل است و به از دست رفتن سه دفعه یا بیشتر بارداری قبل از ایجاد حیات درجنین گفته می شود.لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
160,800,000 - 423,700,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
12,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
18,000,000 - 30,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
16,500,000 - 17,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
23,000,000 - 46,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 5,000,000 تومان
فیدار شیمی جم
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 9,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 100,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
40,000,000 - 67,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
750,000,000 - 1,500,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
34,000,000 - 86,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 150,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
12,000,000 - 45,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
56,060 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...