آنالایزر پرتابل اکسیژن ساخت انگلستان

Portable Trace Oxygen Analyser

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات تحلیلی (آنالیزی)

قیمت:   1,000 - 2,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
بزودی
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
آنالایزر پرتابل اکسیژن ارائه توسط آرکا راد تجارت Titan N2's OMD-580 portable oxygen gas analyser model combines a lightweight, portable design with flexible data logging and continual analysis

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,600,000,000 - 1,950,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,100,000,000 - 1,300,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
390,000,000 - 450,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
21,000,000 - 33,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 12,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
600,000,000 - 700,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000,000 - 45,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000,000 - 1,800,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,800,000,000 - 2,000,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000,000 - 55,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
190,000,000 - 215,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 12,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,700,000,000 - 1,800,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
90,000,000 - 105,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
340,000,000 - 400,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
22,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
63,000,000 - 67,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
12,500,000 - 13,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...