آمونیوم استات سیگما آلدریچ کد A1542

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

آمونیوم استات سیگما آلدریچ کد A1542 Linear Formula: CH3CO2NH4 Molecular Weight: 77.08 CAS Number: 631-61-8


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
157,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
124,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
142,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
152,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
106,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
126,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
175,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
165,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
184,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  2 عدد
8,000 - 15,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
145,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
106,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
138,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
154,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
190,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
105,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
181,400 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
190 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...