آلومینیوم برنز B148-9A

دسته بندی محصول:  سایر قطعات مکانیکی

توقف تولید و فروش

آلومینیوم برنز B148-9A CUFE3AL9 این محصول توسط شرکت گروه ریخته گری آلیش ( ذوب ریزان قدیم نایب ) ارائه می گردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 قطعه
200,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 250,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000,000 - 15,000,000 تومان
درخشش افرنگ
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تک روژان الماس خوزستان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لوله گالوانیزه روی پوشان قزوین
حداقل سفارش  1 قطعه
17,500,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  10 قطعه
40,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 قطعه
13,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
20,500,000 - 22,000,000 تومان
درخشش افرنگ
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000,000 - 32,000,000 تومان
درخشش افرنگ
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 300,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تک روژان الماس خوزستان
حداقل سفارش  10 قطعه
260,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پوریا دنده
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
توچال تهویه ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000 - 280,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پوریا دنده


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...