آلومینیوم اکساید یا آلومینا 101067

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

آلومینیوم اکساید یا آلومینا 101067 کسید آلومینیوم یا آلومینا (Al2O3) یکی از مواد سرامیکی مهم است از جمله خواص آلومینا: استحکام فشاری بالا، سختی بالا، دیرگدازی بالا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  5 کیلوگرم
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
123,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
65,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
147,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
124,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
130,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
115,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
102,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
146,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
109,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
106,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
137,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
43,000 - 48,000 تومان
سورنا شیمی زاگرس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
190,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
156,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
139,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
190 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...