آلارم انانسیتور یکپارچه 20 پنجره - پنجره رنگی

Alarm Annunciator Integral

دسته بندی محصول:  سایر لوازم و تجهیزات الکترونیکی

توقف تولید و فروش

آلارم انانسیتورها بخش مهمی از کنترل فرآیند در صنایع هستند. خطا ها و اتفاقات ناخواسته در تجهیزات اتوماسیون اجتناب ناپذیر هستند و باید به منظور اجتناب از شرایط خطرناک بطور واضح به اپراتورها منتقل شوند

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کاوش رایانه گیل
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کاوش رایانه گیل
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
16,000,000 - 22,000,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1 دستگاه
18,000,000 - 20,000,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1 دستگاه
18,000,000 - 25,000,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  10 دستگاه
180,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کاوش رایانه گیل
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کانون الکترونیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کاوش رایانه گیل
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
خراسان آشنا افزار
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
14,000,000 - 20,000,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1 دستگاه
11,000,000 - 20,000,000 تومان
بهساز صنیع سیستم


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...