آسکوربیک اسید محصول سیگما آلدریچ

Ascorbic acid by Sigma Aldrich

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

Ascorbic acid vitamin C crystalline , 325 mesh محصول کمپانی سیگما با کد A7506CAS: 50-81-7 مقادیر کمتر از 100 گرم بر پایه همین محصول تحت برند GBG موجود می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  500 بسته
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000 - 1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
345,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
450,000 - 600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
315,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5 بسته
0 تومان
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 500,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
265,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 بسته
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
218,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
178,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
289,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
226,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 بسته
980,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
340,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...