آر پی ام آی 1640 پن

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / سی سی

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
آر پی ام آی 1640 پن ، کلیه محیط ها و مواد مرتبط با کشت سلولی با قیمت عالی و کیفیت فوق العاده از کمپانی پن آلمان

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 سی سی
134,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
108,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
70,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
115,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
134,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
250,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 سی سی
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
190,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
141,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
105,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
173,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  50 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  250 سی سی
44 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  100 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  25 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...