آرد سفید 900 گرمی رشد

White flour 900 g roshd

دسته بندی محصول:  آرد

توقف تولید و فروش

در حقیقت آرد به پودر یا ذراتی گفته می شود که از خرد کردن و آسیاب کردن دانه های نشاسته ای، غلات، ریشه های زیر زمینی و حبوبات به دست می آید.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
22,200 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 عدد
15,700 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 عدد
19,100 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 عدد
29,200 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 عدد
35,200 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 عدد
24,100 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 عدد
13,800 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 عدد
25,400 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 عدد
16,300 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 عدد
19,700 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 عدد
11,000 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 عدد
27,000 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 عدد
17,600 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی تک ماکارون
حداقل سفارش  1 عدد
30,400 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 عدد
18,300 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 عدد
31,400 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...