آتروپین سیگما آلدریچ کد A0132

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

آتروپین سیگما آلدریچ کد A0132 Molecular Weight: 289.37 CAS Number: 51-55-8 Empirical Formula (Hill Notation): C17H23NO3

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
130,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
190,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
124,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
175,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 عدد
60,000 - 68,000 تومان
سورنا شیمی زاگرس
حداقل سفارش  1 عدد
121,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 عدد
141,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
70,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
90,000 - 96,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 عدد
125,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 عدد
126,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
104,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
137,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
112,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
124,300 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...