پی ال سی (PLC) 220 ولت

(27محصول)
حداقل سفارش    1 790,500 - 850,000 تومان
790,500 - 850,000 تومان
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 1,305,000 - 1,450,000 تومان
1,305,000 - 1,450,000 تومان
حداقل سفارش    1 1,485,000 - 1,650,000 تومان
1,485,000 - 1,650,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 585,000 - 650,000 تومان
585,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 1,305,000 - 1,450,000 تومان
1,305,000 - 1,450,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 1,395,000 - 1,550,000 تومان
1,395,000 - 1,550,000 تومان
در حال ارسال اطلاعات...