پی ال سی (PLC) جریان مستقیم (DC)

(17محصول)
حداقل سفارش    1 عدد 375,000 تومان
375,000 تومان
حداقل سفارش    1 790,000 تومان
790,000 تومان
حداقل سفارش    1 790,000 تومان
790,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 قطعه 301,000 تومان
301,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 301,000 تومان
301,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 341,000 تومان
341,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 عدد 17,000,000 تومان
17,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 298,000 تومان
298,000 تومان
در حال ارسال اطلاعات...