سایر سیم ، کابل و اتصالات کابل پی وی سی (PVC)

(56محصول)
حداقل سفارش    1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    5000 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    100 بسته 358,490 تومان
358,490 تومان
حداقل سفارش    100 بسته 652,830 تومان
652,830 تومان
حداقل سفارش    100 بسته 5,500,000 تومان
5,500,000 تومان
حداقل سفارش    100 بسته 1,698,113 تومان
1,698,113 تومان
حداقل سفارش    100 متر 4,454,716 تومان
4,454,716 تومان
حداقل سفارش    100 متر 1,698,113 تومان
1,698,113 تومان
حداقل سفارش    100 بسته 424,528 تومان
424,528 تومان
حداقل سفارش    100 بسته 693,396 تومان
693,396 تومان
حداقل سفارش    100 بسته 843,396 تومان
843,396 تومان
حداقل سفارش    100 متر 491,037 تومان
491,037 تومان
حداقل سفارش    100 بسته 2,022,169 تومان
2,022,169 تومان
حداقل سفارش    100 بسته 258,490 تومان
258,490 تومان
در حال ارسال اطلاعات...