رنگ و پوشش صنعتی پلی اورتان

(8محصول)
حداقل سفارش    150 کیلوگرم 90,000 تومان
90,000 تومان
حداقل سفارش    1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 متر مربع 65,000 تومان
65,000 تومان
حداقل سفارش    50 متر مربع 65,000 تومان
65,000 تومان
حداقل سفارش    10 متر مربع 65,000 تومان
65,000 تومان
حداقل سفارش    10 متر مربع 65,000 تومان
65,000 تومان
در حال ارسال اطلاعات...