اطلاعات تماس

تلفن
021-88755031~35, 041-43333074
فکس
021-88741721, 021-88746011
آدرس

شرکت: ایران-تهران-تهران-منطقه 7-خیابان بهشتی ( عباس آباد ) - چهارراه پاشا - پلاک 181 و 185 .

درباره

آدرس مشترک شرکت: گچ مازندران و گچ یزد تولید گچ

مشخصات

ماهیت
شرکت
در حال ارسال اطلاعات...