اطلاعات تماس

وب سایت
تلفکس
021-36478036~38
آدرس

شرکت: ایران-تهران-تهران-ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 40 جاده خاوران - ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ - ﻓﺎﺯ ﻳﻚ - ﺑﻠﻮﺍﺭ ﮔﻠﻬا - ﻧﺒﺶ ﺷﻤﺸﺎﺩ 8 - ﭘﻼﻙ 70

مشخصات

ماهیت
شرکت
در حال ارسال اطلاعات...