اطلاعات تماس

وب سایت
تلفن
031-33932039~45
فکس
031-33932266~7
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-اصفهان-اصفهان-دانشگاه صنعتی اصفهان - شهرک علمی و تحقیقاتی - میدان فناوری - خیابان 15 - خیابان 14

مشخصات

نوع سهامی
خصوصی
در حال ارسال اطلاعات...