حداقل سفارش 1 عدد
1,500,000 - 2,300,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
300,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
500,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش 1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
7,500,000 - 8,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
3,500,000 - 4,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
8,000,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
7,500,000 - 8,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
8,000,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
4,000,000 - 5,000,000 تومان

اطلاعات تماس

  برای مشاهده اطلاعات تماس وارد سایت شوید.

تلفن
031-37473132
موبایل
09131692267
فکس
031-37472693
آدرس

فروشگاه: ایران-اصفهان-اصفهان-اتوبان ذوب آهن - 4 کیلومتر بعد از پل زندان - کرسگان - بعد از دومین پل عابر پیاده - نبش کوچه مفتح- کدپستي 8458137418

درباره

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﭼﻴﻦ ﻟﻮﺩﺭ ﺑﻪ ﻟﻂﻒ ﺧﺪاﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭا اﺯ ﺳﺎﻝ 1386 بطور تخصصی اﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ اﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﻴﺎﺭﻣﺎﺷﻴﻦ اسیا ﻟﻮﺩﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﻱ LG و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻓﺮﻭﺵ ﻗﻂﻌﺎﺕ ﻟﻮﺩﺭﻫﺎﻱ LG ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺮﺩ و برای بالاﺑﺮﺩﻥ سطح ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ و رضایتمندی مشتریان به اﻋﺰاﻡ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦﻫﺎی خود ﺑﺮاﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻴﻦ پرداخت و ﺑﺮاﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻂﻌﺎﺕ ﻟﻮﺩﺭﻫﺎﻱ ﭼﻴﻨﻲ ﺭا ﺑﺎ برندهاﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮﺩ برای رفتن به سایت اصلی برروی دکمه زیر کلید نمایید رفتن به سایتاصلی

مشخصات

ماهیت
فروشگاه
در حال ارسال اطلاعات...