اطلاعات تماس

وب سایت
تلفن
0511-2463458
فکس
0511-2463459
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-خراسان-مشهد-جاده آسیایی - کیلومتر 22 - جاده شیرحصار

مشخصات

ماهیت
کارخانه
در حال ارسال اطلاعات...