اطلاعات تماس

وب سایت
تلفن
025-32907811, 025-32907377
فکس
025-32927933
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-قم-قم-منطقه 4-بلوار صدوقی-نبش کوی 20 - شماره 314- کدپستي 3716974319

درباره

در حوزه برق اضطراری و انرژیهای نو مانند سلولهای خورشیدی - هوشمند سازی ساختمانها - اعلام حریق و اطفاء حریق و دوربینهای نظارتی

فروشندگان برگزیده

در حال ارسال اطلاعات...