اطلاعات تماس

تلفن
021-22017134, 021-22053460 الي 2
فکس
021-22026868
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 3-بلوار آفریقا (جردن) - کوچه عاطفی شرقی- کدپستي 1917773511

مشخصات

ماهیت
سایر
در حال ارسال اطلاعات...