اطلاعات تماس

وب سایت
تلفن
031-52664466, 031-36695235
فکس
031-36686093, 031-52664490
آدرس

شرکت: ایران-اصفهان-زرین شهر-سه راهی پل کله - جنب تصفیه خانه آب یزد .

درباره

لوله و اتصالات پروفیل

مشخصات

ماهیت
شرکت
در حال ارسال اطلاعات...