شرکت فناوران صنعت قلب تبریز  

تجهیزات آزمایشگاهی و اندازه گیری صنایع الکترونیک

حداقل سفارش 1 عدد
1,984,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
900,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
350,000 تومان
حداقل سفارش 1
176,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,332,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,800,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
230,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
115,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
350,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
920,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
400,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
4,100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
112,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
160,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
320,000 تومان
حداقل سفارش 1
450,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
60,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
955,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
95,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
249,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,200,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
240,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,172,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
650,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
250,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,600,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,286,000 تومان

اطلاعات تماس

  برای مشاهده اطلاعات تماس وارد سایت شوید.

وب سایت
www.tabrizheart.ir
تلفن
041-35560535
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-آذربایجان شرقی-تبریز-منطقه 6-خیابان هفده - شهریور جدید

مشخصات

ماهیت
شرکت
در حال ارسال اطلاعات...