اطلاعات تماس

تلفن
021-77408126, 021-77419949
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 14-پیروزی - خیابان ششم نیرو هوایی - فرعی 623 - پلاک 2- کدپستي 1766697161

مشخصات

ماهیت
کارگاه تولیدی / خدماتی
در حال ارسال اطلاعات...