اطلاعات تماس

  برای مشاهده اطلاعات تماس وارد سایت شوید.

تلفن
0511-6234014
موبایل
09153086379
فکس
0511-6234015
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-خراسان-مشهد-خیابان بابک-بابک 5-پلاک 4

درباره

1-لامهای مقاطع میکروسکوپی باکتری ها شامل باکتریهای کروی ، میله ای و فنری 2-لامهای مقاطع میکروسکوپی تک یاخته ها شامل انواع انگلی و غیرانگلی 3-لامهای مقاطع میکروسکوپی جلبک ها شامل جلبکهای سبز ، جلبکهای سبز آبی ، جلبکهای قهوه ای ، جلبکهای قرمز و . . . 4-لامهای مقاطع میکروسکوپی قارچ ها شامل قارچهای بیماری زا و غیر بیماری زا و گلسنگ ها 5-لامهای مقاطع میکروسکوپی گیاه شناسی شامل بافتها و اندام های گیاهان تک لپه ، دولپه ، بازدانه و گیاهان غیر آوندی 6-لامهای مقاطع میکروسکوپی بی مهرگان شامل اسفنجها ، کرمها ، حشرات و . . . 7-لامهای مقاطع میکروسکوپی مهره داران شامل بافتها و اندام های جانوران مختلف از قبیل ماهیها ، دوزیستان ، خزندگان ، پرندگان و پستانداران 8-لامهای مقاطع میکروسکوپی بافت شناسی انسانی (وارداتی) 9-لامهای مقاطع میکروسکوپی ژنتیک شامل ژنتیک جانوری و گیاهی 10-لامهای مقاطع میکروسکوپی رویان شناسی شامل جانوران و گیاهان 11-لامهای مقاطع میکروسکوپی آسیب شناسی انسانی 12-انواع هرباریوم گیاهان مختلف 13-تولید و آماده سازی اسکلتهای طبیعی جانوران 14-تهیه و ارائه مواد و لوازم شیمیایی و آزمایشگاهی از برندهای معتبر جهانی

مشخصات

نام تجاری
نگاره
ماهیت
شرکت
نوع سهامی
خصوصی
در حال ارسال اطلاعات...