حداقل سفارش 1
3,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
3,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
9,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
20,000,000 - 180,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
1,200,000 تومان
حداقل سفارش 1
11,000,000 تومان
حداقل سفارش 300 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 دستگاه
700,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
3,000,000 - 120,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
2,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
2,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
6,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 ليتر
8,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
4,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
15,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
15,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
4,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
3,000 - 12,000 تومان

اطلاعات تماس

  برای مشاهده اطلاعات تماس وارد سایت شوید.

وب سایت
www.zarrinab.ir
تلفن
021-44052976~7
فکس
021-44055442
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-فلکه دوم صادقیه- بلوار فردوس شرقی- پلاک 432 -طبقه 4 -واحد 14- کدپستی 1481944157

درباره

شرکت زرین آب ژرف ، فعالیت خود را در سال 1383 ، در فضایی محدود ، در زمینــه ساخت ، تجهیز ، نصب و راه اندازی و تحویل انواع سیستمها ، دستگاه ها و ملزومات و مواد مربوط به صنایع تصفیه و پالایش آب و فاضلاب ، آغاز نموده و با گسترش تدریجی دامنه امکانات و در ادامه ، موفق به افزایش سطح فعالیتها و مشارکت در پروژه های بزرگتر ، گردید . شرکت زرین آب ژرف ، تاکنون پروژه های متوسط و بزرگ بسیاری را در صنایع خودرو سازی ، سیمان ، کاغذ سازی ، صنایع غذایی ، نفت و گاز ، تأسیسات تصفیه آب و فاضلاب شهری و ... به انجام رسانیده و تحویل نموده است . طراحی برخی از پروژه ها , سیستمها و دستگاه ها ( علاوه بر مراحل ساخت ) از سوی سفارش دهندگان به زرین آب ژرف سپرده میشود ، که این طرحها و نقشه ها همراه با جزئیات (Details) اجرایی و سایر مشخصات ، ابتدا در دفتر فنی زرین آب ژرف ، آماده گردیده و سپس جهت ساخت به کارخانه ارجاع میگردد . در مواردی نیز ، این طرحها و نوع ماتریال و استانداردهای حاکم بر ساختارها و اتصالات و تجهیزات ، از سوی متقاضی تبین و ارائه میشود و زرین آب ژرف ، عیناٌ ، اقدام به ساخت ، تجهیز و تحویل آنها مینماید ... در اینگونه موارد ، چنانچه ابهام و یانارسائی در نقشه ها و جزئیات ، مشاهده گردد ، تجدیدنظرها ـ در جهت بهینه سازی ـ انجام و پس از موافقت سفارش دهنده و یا مشاور وی به مورد اجراء گذارده میشود . تلاش شرکت زرین آب ژرف و مسئولین آن ، همواره بر این اساس استوار بوده ا ست که : در پیشنهادهای اولیه ـ حتی الامکان ـ مشخصات روشن و دقیق مورد سفارش را منعکس نماید تا بدین ترتیب ، هم از بروز ابهامها و سوء تفاهمها جلوگیری بعمل آید ، و هم مقایسۀ قیمتهای دریافت شده از شرکتها و سازندگان دیگر ، سهلتر و امکان پذیرتر گردد ، و در این موارد ، از ذکر کلیاتی که همواره میتواند موجب برداشتهای متعدد و ساختارهای متفاوت ـ و به تبع آن هزینه ها و قیمت گذاریهای متغیر گردد ـ پرهیز نموده و مسائل و روابط را از چرخۀ بی حاصل چالشها و بحثهای ناشی از ابهامها و کلی نویسیها ، دور نگاه دارد . روش زرین آب ژرف در تنظیم پیشنهادها ، مبتنی بر دریافت (و یا گردآوری) اطلاعات لازم از کیفیتها ، کمیتها ، نیازها و بررسی آمارها و آنالیزها و ... در موارد محوله و نیز تشریح و تبیین علمی و منطقی نقطه نظرها و دلائل گزینش سیستمها و تجهیزات میباشد ، تا بدین ترتیب ، تصمیم گیرندگان ، در متن روشها و ساز و کارهای پیشنهادی و استدلالها و چگونگی و چرائی آنها ، قرار گرفته و انتخابها ، در فضای شفافتری به انجام رسد . یکی دیگر از باورهای زرین آب ژرف بر این نکته استوار است که : تنها ، طراحی و ساختار و نصب صحیح یک سیستم ، آنرا به سرانجام مطلوب نمیرساند ... بلکه ـ علاوه بر آن ـ بهره برداری ، راهبری و نگهداری اصولی یک مجموعۀ پالایش آب و فاضلاب (و یا هر سیستم تأسیساتی دیگر) و نیز اجزاء آنها ، در ارتقاء آستانۀ عمر و راندمان آنها ، تأثیری غیرقابل انکار و نقشی تعیین کننده را دارا میباشد . بر این اساس ، همواره خود را موظف میدانیم که بهمراه هر سیستم و دستگاهی ، دفتری جامع و حاوی راهنمای شناخت ، بهره برداری و نگهداری بهینه و نقشه ها و مشخصات تجهیزات و ... را تهیه و تدوین و تجلید و ارائه نمائیم تا بعنوان دستورالعملی روشن و کاربردی و ماندنی ، برای اپراتورها و مسئولین ذیربط و آموزش مستمر آنها ، مورد استفاده قرار گیرد . این دستورالعملها ، از نحوه بهره برداری از یک شیر فلکۀ ساده تا یک تابلوی کنترل و فرمان یک سیستم و یا فیدرها و سایر تجهیزات پیچیده تر و نیز چگونگی استفاده از تست کیتها و انجام آزمایشهای مختلف و ... را پوشش میدهند. این مهم ، در پروسۀ بهره برداری و نگهداری ، سیستمها و تجهیزات را ، از برخوردهای سلیقه ئی و ناشی از عدم آگاهی پرسنل مسئول ـ که غالباٌ منتج بروز ضایعات و آسیبها در دستگاه ها میگردد ـ مصون میدارد . دستورالعملهای مکتوب ـ و قابل تکثیر ـ برخلاف آموزشهای شفاهی و فرّار ـ همچنین مدیران و صاحبان صنایع را ، از معضلاتی که در اثر جابجائی ـ و یا ترک خدمت ـ افراد و اپراتورها ، ـ در طول زمان ـ پدید میآورد ، رها ساخته و بهنگام تعمیرات ، تغییرات ، تعویضها ، توسعه و ... بعنوان مرجع و مآخذ معتبر در اختیار افراد ذیربط قرار خواهد گرفت . (زمینه های فعالیت شرکت زرین آب ژرف ) http:/// A ـ در رشتـه تصفیـه آب : * : عناوین دستگاه ها و تجهیزات تصفیۀ فیزیکی ، شیمیایی ، باکتریایی و حذف گازهای محلول در آب برای مصارف صنعتی و انسانی . 1 ـ فیلترهای تحت فشار عمودی ـ تا قطر 300 cm ـ و افقی ـ در اندازه های مختلف ـ با بسترهای کوارتز سیلیسی و انتراسیت ، جهت حذف مواد معلق آب . 2 ـ انواع فیلترهای کاربن اکتیو برای حذف بو و طعم آب . 3 ـ طراحی و ساخت فیلترهای گراویتی و مایکرو فیلترها . 4 ـ انواع هیدروسایکلونها در اندازه های مختلف ، جهت جذب و حذف مواد جامد (شن و ماسه) آبها . 5 ـ انواع فلاکولاتورها (منعقد کننده ها) و فلاش میکسرها (همزن های دور تند) . 6 ـ طراحی و ساخت سیستمهای تصفیۀ شیمی ـ فیزیکی و اکسلیتورها . 7 ـ طراحی و ساخت کلاریفایرها (زلال سازها) و تجهیزات آنها . 8 ـ ساخت انواع دستگاه های سختیگیر تبادل یون در سیکل سدیم ، بصورت سیمپلکس (تک ستونی) و دوپلکس (دوستونی) و مجهز به مخازن محلول احیاء کننده رزین و سایر تجهیزات برای جذب نمکهای کلسیم و منیزیم . 9 ـ سیستمهای دیونایزر با وسلهای محتوی رزینهای کاتیونی و آنیونی و احیاء شونده در سیکل هیدروژن (اسید و سود کاستیک) ، جهت جذب و دفع تمامی نمکهای اصلی محلول در آب . 10 ـ تهیه ، تجهیز و تحویل دستگاه های آسموس معکوس (R.O.) ، بهمراه تصفیه مقدماتی و تجهیزات کنترلی ، برای تهیه آب فاقد یون (آب مقطر) . 11 ـ ساخت و تجهیز انواع پکیجهای میکسر ـ فیدر جهت تهیه و تزریق محلولهای شیمیایی (از جمله محلول هیپوکلریت) به آب . 12 ـ تهیه و تجهیز و نصب و راه اندازی انواع کلریناتورهای گازی بهمراه کپسولهای محتوی گاز کلر و سایر تجهیزات جانبی آنها . 13 ـ تهیه و نصب سیستمهای ازن و U.V. جهت ضد عفونی نمودن آبهای آلوده . 14 ـ طراحی و ساخت دستگاه های حذف گاز اکسیژن محلول در آب (دی اریتورها) . 15 ـ دستگاه های دگازیفایر با طرحهای مختلف ، برای حذف گاز CO2 از آب . 16 ـ ساخت میکسرهای استاتیکی . 17 ـ ساخت انواع تانکهای تحت فشار و مخازن و وسلهای صنعتی با ورقهای Carb. Steel و St.Steel . 18 ـ ساخت و تحویل انواع آب پخش کنهای P.E. و P.V.C. و Br. . 19 ـ تهیه و تحویل انواع رزینهای تبادل یون، سیلیس ، کاربن اکتیو ، کلر ، پلی الکترولیت و سایر مواد ، لوازم و تجهیزات مورد نیاز در صنایع تصفیه آب . B ـ در رشتـه تصفیـه فـاضـلاب : * : تصفیه فاضلابهای صنعتی و انسانی (بهداشتی) با تکنیکهای بیولوژیکی ، شیمیایی و فیزیکی . 1 ـ طراحی و ساخت پکیجهای فلزی تصفیه فاضلاب ، با روش لجن فعال و هوادهی ممتد . 2 ـ طراحی و ساخت دستگاه های C.P.I. وD.A.F ، جهت تراپینگ و حذف چربیها و مواد جامد از آب . 3 ـ ساخت و نصب انواع پلهای اتوماتیک رفت و برگشت جهت واحدهای چربیگیر ـ دانه گیر . 4 ـ طراحی و ساخت دستگاه های فیلتر پرس ـ در ظرفیتهای مختلف ـ جهت تهیه کیکهای قابل انتقال از لجن هضم شدۀ فاضلابها . 5 ـ ساخت و تجهیز انواع پلهای ثابت و نیم پلهای دوار ، با بازوهای لجنروب ، برای زونهای ته نشینی سیستمهای تصفیۀ فاضلاب . 6 ـ ساخت و تحویل تجهیزات تیکنرها (تغلیظ کننده های لجن) . 7 ـ طراحی و ساخت انواع آشغالگیرهای دستی و اتوماتیک . 8 ـ ساخت نقاله های هدایت پسماند فاضلابها . 9 ـ ساخت و تحویل پمپهای بادی (Air Lift Pumps) برای انتقال لجن . 10 ـ تهیه و تحویل انواع الکتروپمپهای سانتریفیوژ (افقی و عمودی) ، کف کش (لجن کش) و ... . 11 ـ طراحی و ساخت توربین های هوادهی سطحی (انواع ثابت و شناور) . 12 ـ تهیه ، تجهیز و تحویل انواع بلوورها جهت هوادهی عمقی به فاضلابها . (Roots Blower side channel) . 13 ـ طراحی و ساخت انواع دریچه های دستی و اتوماتیک تنظیم جریان در کانالهای آب وبندهای انحرافی و سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب تصفیه آب و فاضلاب . 14 ـ ساخت و تحویل سرریزهای تناسبی (V Notchs) ، دیفیوزرهای هوا ، سیستم های تصفیه آب و فاضلاب . 15 ـ ساخت و تحویل کلیه تجهیزات مربوط به شبکه ها ، تأسیسات و سیستمهای جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلابها و پسابها و پسماندهای ناشی از تصفیه . تـوضیـح : سطوح داخلی و خارجی ، کلیه واحدها ، وسلها و قطعات فلزی که بوسیله شرکت زرین آب ژرف ساخته میشوند ، پس از عملیات جوشکاری و تکمیل ، بطور کامل و اساسی سندبلاست شده و بعد از زدایش زنگار ، چربی و غبار از سطوح ، بوسیله رنگهای مقاوم صنعتی (زینک ریج ، اپوکسیهای ترکیبی و رنگهای پلی آمید و پلی اورتان) پوشش داده خواهند شد . عملیات سندبلاستینگ چسبندگی رنگها به جداره های فلزی و جلوگیری از تورق و جدا شدن آنها از سطوح را تضمین و رنگهای مقاوم صنعتی ، واحدها و وسلها را در قبال خورندگیهای زود هنگام و مخرب ، ایزوله مینماید .

مشخصات

ماهیت
شرکت
نوع سهامی
خصوصی
سال تاسیس
1383
شماره ثبت
226113
در حال ارسال اطلاعات...