حداقل سفارش 5000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
80,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
80,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
95,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
80,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
80,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
80,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
80,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش 5000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 10000 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
80,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش 100 عدد
115,000 - 145,000 تومان
حداقل سفارش 5000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
80,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش 10000 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 100 عدد
75,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش 5000 عدد
3,500 - 4,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
80,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 5000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 5000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 100000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
80,000 - 125,000 تومان

اطلاعات تماس

  برای مشاهده اطلاعات تماس وارد سایت شوید.

تلفن
021-44194141, 021-44197171
فکس
021-44194242
آدرس

کارخانه: ایران-تهران-تهران-منطقه 22-کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج - بعد از ایران خودرو - خیابان چیتگر جنوبی - گلستان 5 - پلاک 3

در حال ارسال اطلاعات...