اطلاعات تماس

وب سایت
تلفن
025-33550038~39, 025-33550041~42
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-قم-قم-منطقه قنوات-قنوات - مرادآباد - ابتدای خیابان معراج- کدپستي 3731763320

مشخصات

نام تجاری
خوراک دام و طیور مهرادان
ماهیت
شرکت
در حال ارسال اطلاعات...