اطلاعات تماس

تلفن
056-32431128
فکس
056-32438091
آدرس

شرکت: ایران-خراسان جنوبی-بیرجند-خیابان مدرس - امام موسی شرق غربی - پلاک 13- کدپستي 9718754389

مشخصات

ماهیت
شرکت
نوع سهامی
خصوصی
سایر زمینه های فعالیت
در حال ارسال اطلاعات...