اطلاعات تماس

تلفن
071-37743668
فکس
071-38204966
آدرس

کارخانه: ایران-فارس-شیراز-شهرک صنعتی بزرگ - بلوار کوشش جنوبی - خیابان 117 - بلوک GCA - قطعه 45 و 47 .

مشخصات

ماهیت
کارخانه
در حال ارسال اطلاعات...