اطلاعات تماس

تلفن
0282-2222081, 0282-2221851
فکس
0282-2221850
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-قزوین-شهر صنعتی البرز-بلوار امیرکبیر غربی

مشخصات

ماهیت
کارخانه
در حال ارسال اطلاعات...