اطلاعات تماس

تلفن
0112-5224015 الي 8
فکس
0112-5220902
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-مازندران-بابلسر-روبروی پمپ بنزین دریا کنار، خیابان شهید چمران- کدپستي 1919644174

درباره

تولید قطعات ریخته گری فولاد و چدن نشکن و کفشک ترمز قطار

مشخصات

ماهیت
کارگاه تولیدی / خدماتی
در حال ارسال اطلاعات...