اطلاعات تماس

تلفن
0241-2221910
فکس
0241-2221911
آدرس

کارخانه: ایران-زنجان-زنجان-شهر صنعتی علی آباد زنجان- فاز یکم- خیابان مرداد- قطعه302

درباره

تولید انواع بطری، گالن و ظروف بادی

مشخصات

ماهیت
کارخانه
در حال ارسال اطلاعات...