اطلاعات تماس

تلفن
0712-7693835
فکس
0712-6694027
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-فارس-شیراز-کیلومتر 25 جاده شیراز_اصفهان- دوراهی زرقان

درباره

انواع برنج و آرد برنج- جو پوسکنده و آرد جو- گندم پوست کنده

فروشندگان برگزیده

در حال ارسال اطلاعات...