تولید و فروش ماشین آلات ساختمانی و راه سازی

(85 شرکت و فروشنده)
مدیر: حسن آذرتاش شندی
تلفن: 021-22022033
مدیر: علیرضا ملکوتی تهرانی
مدیر: حسن طاهری
مدیر: یعقوبعلی زعفرانی
مدیر: نادر محمد اصغری
تلفن: 021-77653511
در حال ارسال اطلاعات...