114596 - گاو صندوق کاوه مدل 150KR

تعداد سفارش : 1 عدد
زمان باقی مانده : -17 ساعت
تاریخ تایید : 1399/05/08
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول : در محل خریدار
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد :   تومان
نوع پرداخت : نقدی
پیوست ها:
توضیحات درخواست : داراى قفل ورمز تایوانى
یا درخواست های مشابه را مشاهده نمایید.
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...