114785 - کابل 06 دو زوج و چهار زوج

تعداد سفارش : 500 متر
زمان باقی مانده : -23 ساعت
تاریخ تایید : 1399/08/24
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول :
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد :   تومان
نوع پرداخت : آنلاین
پیوست ها:
توضیحات درخواست : کابل زمینی مشکی 06 دو و چهار زوج 500 متر از هر کدام
یا درخواست های مشابه را مشاهده نمایید.
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...