115185 - هودی

تعداد سفارش : 100 عدد
زمان باقی مانده : -14 ساعت
تاریخ تایید : 1400/08/29
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول : در محل فروشنده
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد : 145.00   تومان
نوع پرداخت : نقدی
پیوست ها:
توضیحات درخواست : نقدی
یا درخواست های مشابه را مشاهده نمایید.
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...