115502 - دفتر مشق

تعداد سفارش : 4000 جلد
زمان باقی مانده : -14 ساعت
تاریخ تایید : 1401/06/28
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول :
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد :   تومان
نوع پرداخت : چک
پیوست ها:
توضیحات درخواست : جلد سخت با مقوای 1/8 همراه با لمینت و پانچ و فنر (دفتر 150 برگی)
یا درخواست های مشابه را مشاهده نمایید.
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...