115126 - الکتروموتور schorch

تعداد سفارش : 1 قطعه
زمان باقی مانده : -10 ساعت
تاریخ تایید : 1400/07/18
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول : در محل خریدار
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد :   تومان
نوع پرداخت : نقدی
پیوست ها:
توضیحات درخواست : با مشخصات 380/660 -kw 5/5 و ۲۹۲۵/min
یا درخواست های مشابه را مشاهده نمایید.
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...