تجهیزات و قطعات الکترونیکی

(3 شرکت و فروشنده)
مدیر: سید مهدی ذوالفقاری
تلفن: 021-66344206~9
مدیر: حسینعلی بهجو
مدیر: عبدالرضا غلامعلی سینکی
تلفن: 021-66760145, 021-66760548, 021-66760744, 021-66760546
در حال ارسال اطلاعات...